Terug naar de stamvader,
maar eerst naar Amsterdam

De eerste families Seignette in Amsterdam


Als je de archieven doorspit op zoek naar sporen van de Seignettes wordt al snel duidelijk, dat er door de eeuwen heen rondom deze familie in binnen- en buitenland zich veel heeft afgespeeld. Vooral het geloof heeft een grote stempel gezet op het wel en wee van de familie Seignette.


Ter inleiding moet worden verteld, dat aan het einde van de Middeleeuwen het Roomskatholieke geloof een onwrikbare en oppermachtige rol in Europa speelde. Maar toen Luther en Calvijn in het begin van de 16e eeuw aan dit gezag tornden en hun hervormingen hadden ingezet, volgden er talrijke geloofsvervolgingen, waarbij ons land een wijkplaats werd voor protestanten, die in het zuiden van Europa hun leven niet meer zeker waren.


Een cruciale gebeurtenis speelde zich af op 24 augustus 1572 in Parijs, in de beruchte Bartholomeusnacht, waarbij vrijwel alle leiders van de franse protestanten of hervormden – die zich  Hugenoten noemden - werden vermoord.

“Het weg vluchten der Gereformeerden uyt Frankrijk“.


In 1598 werd in een Verdrag –

het Edict van Nantes – aan de protestanten in Frankrijk een beperkte mate van godsdienstvijheid beloofd.


Maar onder invloed van Kardinaal Richelieu herriep Koning Louis XIV dat Edict in 1685.

Daarmee werden de protestanten vogelvrij verklaard en vluchtten er duizenden Hugenoten naar andere landen in Europa.

Cornelis Pronk, die leefde van 1691 tot 1759, schilderde en tekende vele hollandse taferelen.

Ook in de buurt van de Waalse Kerk in Amsterdam.


Zijn afbeeldingen brengen ons terug in de tijd. We kunnen ons daardoor goed voorstelen, hoe het toen was.Een kijkje in de buurt van de Waalse Kerk.

Zou er straks een dienst beginnen?

Sommige mensen lopen naar de ingang van de kerk. Een aantal mensen staan nog buiten, druk te praten.

Er komt ook een voorname heer in een koets aan.

Tegenwoordig grenst de kerk aan de Oude Zijds Achterburgwal, de Spinhuissteeg, de Kloveniersburgwal en de Oude Hoogstraat.


Waarom we dit vertellen? Het is in deze straatjes, dat onze voorouders hebben gewoond en rondgelopen! Hoe we dat weten?

Lees verder…!

7 mei 1694


De trouwakte van Jean Seignette & Anne Guionneau

16 januari 1700


De trouwakte van Benjamin Seignette & Maria Houtingh

11 maart 1703    De doopakte van Elie Seignette, gedoopt in de Oude Waalse Kerk op 18 maart.

Getuigen zijn Jean Seignette en Anne Gujonneau, zijn vrouw. Zij zijn getuigen voor / namens opa en oma Elie Seignette en Elisabeth Perdriau.

In de Waalse Kerk wordt een graf gedolven. Hier zien we hoe een grafdelver de voorbereidingen treft.

Straks vindt er een begrafenis plaats.

Er is een kind gestorven, moeders en kinderen zijn er bij.

26 juni 1807     De trouwakte van Benjamin Egbertus Cornelis & Jacoba Adriana Zaal.

Vanuit Frankrijk kwam een stroom van duizenden vluchtelingen (“refuge”) naar Nederland. Zij vestigden zich o.a. in Amsterdam en zochten al spoedig ruimtes om in hun eigen taal kerkdiensten te kunnen houden.


Twee eeuwen daarvoor werd in 1409 vlak buiten Amsterdam een katholiek klooster gebouwd, het Paulusbroederklooster. Maar de stad groeide snel, en in 1544 lag het klooster al binnen de stadsgrenzen. In 1616 kwam er een extra ingang aan de Oude Hoogstraat bij. Rond 1650 zag het er op de tekening hier rechts zo uit.

In 1578 moest ook Amsterdam als een van de laatste steden in Nederland afstand doen van katholieke kerken en bezittingen. Zo werd uiteindelijk het  Paulusbroederklooster ter beschikking gesteld aan de franstalige protestantse vluchtelingen, en heette voortaan de Waalse Kerk.

Als je op zoek gaat naar de naam Seignette in Nederland, kom je allerlei aanwijzingen tegen. Zo vinden we al snel een korte anekdote over ‘n Seignette in Amsterdam.


Het staat beschreven in het boek:  “A biographical dictionary of Dutch physicians and surgeons, 1475-1975“ van Prof. Dr. L.A. Lindeboom.

Er wordt in dit boek melding gemaakt van een kundige lithotomist uit Frankrijk, Frère Jacques de Beaulieu genaamd. Een lithotomist is iemand die operatief stenen uit de blaas verwijdert en dat was in die tijd bepaald niet zonder risico... (het boek staat vol griezelverhalen)… maar deze Jacques neemt in Amsterdam zijn tijdelijke intrek in het huis van de chirurgijn Seignette !

Citaat uit het boek op bladzijde 121:

Het kan bijna niet anders, dan dat deze Seignette

uit Frankrijk afkomstig moet zijn.

Hij had zich blijkbaar in Amsterdam gevestigd,

en wat is er prettiger voor een franse gast

dan bij een landgenoot te logeren? 


Inmiddels hebben we in de archieven van Amsterdam gevonden dat de naam Seignette er dikwijls in voorkomt. Het zijn bewijsstukken, dat er veel Seignettes hebben gewoond, en nog steeds wonen!

Het echtpaar staat een paar jaar later in 1703 en 1705 geregistreerd als Getuigen bij de geboorte van een aantal kinderen met de achternaam Seignette.

Het zijn Nicolaas Benjamin, Elie,  Jean, Benjamin en Maria… 

Zou dat familie van ons kunnen zijn…?


Dan vinden we in het Doop-archief de gegevens over de Doop van een jongetje, dat bijzonder moet zijn geweest, zijn naam was Elie Seignette.

Zijn vader heette Benjamin Seignette en zijn moeder Maria Houtingh, die een jaar eerder op 16 januari 1700 in Amsterdam in de Waalse Kerk trouwden.

Zij krijgen op 22 juni 1701 hun oudste zoon, Nicolaas Benjamin.

En twee jaar later krijgen zij op 11 maart 1703 hun tweede zoon, Elie dus, die een week later op 18 maart wordt gedoopt in de Oude Waalse Kerk.


Uit het doopregister blijkt, dat het niet zo maar een gewoon jongetje betreft, nee, hij is vernoemd naar zijn opa, Elie. Want in de akte zijn de namen van opa en oma te lezen, Elie Seignette en Elisabeth Perdriau. Wat een ontdekking!

Zouden deze Elie en Elisabeth familie uit Frankrijk kunnen zijn?

Dan moeten we eerst naar Frankrijk om meer over de Seignettes in La Rochelle te weten te komen.  Lees verder bij het hoofdstuk Frankrijk.


Als we verder in het archief in Amsterdam zoeken, vinden we daar een klein deel van deze Seignette-geschiedenis terug. We komen nog meer geboortes tegen in de Doopregisters, lezen over “wie met wie” trouwde in de Huwelijkse registers, vinden woningen in bekende straten met gegevens over opstal en erf in de Koopaktes van hun huizen, en lezen in de Waalse Begraafregisters over de geliefden, die tenslotte werden begraven op kerkhoven aldaar.

Tot zover hier dus onze nog incomplete ontdekkingen tot 1703.

We hopen er spoedig meer over te vertellen.

 

In een later stadium komen we verder ook nog terug op de volgende onderwerpen:


•Wie is Petronella van Hutten?

•En Anna Johanna Romano?

•Het huis en erf aan de Oudezijdse Achterburgwal

•De Plantage Middenlaan, tuin en opstal

•Leidseplein huis en erf #2

•Abraham Mouchard

•Glaudina van Ceulen

•Agatha Helena Bakker, dochter van de Oost Indie vaarder Cornelis Bakker

•Johannes Andreas Seignette, de vader van Benjamin Egbertus Cornelis Seignette, en opa van P.F.

 Seignette, de dokter uit Heemskerk


Deze items omvatten meer dan 100 jaar geschiedenis… en vergen nader onderzoek… en tijd… en lezersgeduld.Het slot van dit hoofdstuk in Amsterdam hebben we al wel, we zijn dan in 1807 beland.


Op 26 juni 1807 trouwt Benjamin Egbertus Cornelis Seignette in Amsterdam met Jacoba Adriana Zaal. Benjamin werd op 14 november 1779 in Emmerich, Duitsland, tot katholiek gedoopt.

Dat is hoogst waarschijnlijk de reden, dat onze familie tak verder katholieke nazaten kent.

Met dank aan Peter

WORDT VERVOLGD

 
 

Webdesign by Joomlawebdesign24.nl - Joomla specialisten