Benjamin Seignette

Benjamin is onze stamvader in Nederland


Na gedegen onderzoek en met behulp van Piet Termes van de HKH - Heemskring Heemskerk uit NL zijn er veel recente gegevens gevonden. Bijzonder is ook de samenwerking met Dominique uit Caen en een adelijk heer uit Frankrijk, beiden nazaten van de Franse tak van de familie Seignette.


Net als de Seignettes in Frankrijk huwden ook de Seignettes in Nederland met vooraanstaande dames en heren. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer van belang! Maar toch; ‘n burgemeestersdochter, ‘n echtgenoot die kapitein was bij de Oost-Indische compagnie, en andere notabelen zoals artsen en notarissen, dus een vooraanstaande familie kan je wel zeggen!


Voor Benjamin was het makkelijk: er was maar één beroep waar de gildes “buitenstaanders” in toelieten: de boekdruk- of sierdrukkunst. Zo stichtte Benjamin in Amsterdam een bedrijfje in behangers- en lakmaterialen, in die dagen een tamelijk kunstzinnige manier om muren en wanden van fraaie patronen en motieven te voorzien.

‘n Prettige bijkomstigheid was, dat Benjamin vermoedelijk veel steun ondervond van Franse deskundigen, die in dit arbeidsproces allerlei processen ontwikkelden om tot een “repeterend motief” te komen; zij woonden ook in Amsterdam.

Geschilderd behang in een woning in Zaandijk

Een andere broer van Benjamin die ook in Amsterdam ging wonen, was Jean Seignette. Hij was in Frankrijk al een beroemd arts, maar door de vervolgingen vertrok hij uit La Rochelle naar Catalonië. Toen de invloed van de koning ook tot daar reikte, vluchtte hij naar Brabant, en daarna naar Amsterdam.

Er zijn in een aantal oude archieven diverse berichten gevonden die aangeven, dat Jean in Nederland grote bekendheid genoot en vertrouwen als arts verwierf.

Hier een advertentie uit de Amsterdamse courant van  20-08-1722:

Er staat:

Links:


een gravure van Jean Baptiste, Michel Papillon.

Hij is de tekenaar geweest van de zeven afbeeldingen in “Traité Historique et Practique de la Gravure en bois”.

Deze afbeeldingen worden beschouwd als het eerste theorieboek over de fabricage en het verwerken van behang.
Onder:


Geschilderde behangsels in een regentenkamer van het voormalige Hervormde burgerweeshuis in Purmerend

Benjamin Seignette maekt en verkoopt de opregte OULTER MARK?? van diverse soorten, van 10 to 80 Gl. ‘t Ons;

BERLYNS BLAAUW, die proef houden tegen sterk Water en alle bytende Spiritus, so deugtzaem en schoon van couleur, als of het Oultermarin zelfs was;

Oly en Water Carmin, Florentyns Lak, en Gougeel Lak, alles tot een zeer eigen prys;

hy continueert te maken de nagemaekte Tapyten-Behangsels op allerhande Historien, van deugd schoon en vast van couleuren, hier te land so bekend, dat den geenen die ze 10 jaren gehad te hebben, daer in geenerley verandering vinden;


hij woont op de Oudezyds Agterburgwal, het 7e huys van de Hoogstraat, by de Pietanierstraet te Amsterdam.

Advertentie uit de Amsterdamse courant van 31 mei 1714

over  Inimitatiewandtapijten van Bernard Seignette, die:


            “geïnvesteerd heeft in nieuwe behangsels, bestaande uit de

    Voornaamste Ovidius-historiën levensgroot benevens zeer plezante

    perspectieven, boomwerken en landschappen met aardige boeren-

    snakerijen versierd, imiteerende, geweven behangseltapijten”.   

Vermoedelijk waren dit geschilderde doeken.

Bernard Seignette was aan de Varkenssluis te Amsterdam gevestigd. Deze sluis was op de Oude Zijds Voorburgwal bij de Oude Doelenstraat.

 

Benjamin adverteerde wel eens in de Amsterdamse courant om zijn waren aan te prijzen. Hij noemde zich, of hij werd door anderen ook wel, BERNARD genoemd. Deze advertenties zijn authentiek in de archieven van Amsterdam terug te vinden. Als je ze hardop voorleest, weet je precies wat er staat.

Er staat:


Dit artikeltje werd ook in het Frans in een soort medisch tijdschrift geplaatst:

Wordt vervolgd!

Rechts:


een motief voor een tapijtbehang.


Het mooie behang werd meestal in de ontvangstkamer aangebracht.

Benjamin Seignette geboren in 1677 in La Rochelle, Frankrijk

overleden op 5-01-1752 in Amsterdam


Op 16-01-1700 trouwde hij met Maria Houtingh, ze kregen 3 kinderen:


    Nicolaas Benjamin (1701)

    Elie (1703, overleed vlak na de geboorte)

    Jean (1705)


Op 8-04-1707 trouwde hij met Pieternella van Hutten, ze kregen 4 kinderen:


    Elie (1708)

    Elisabeth Ida (1709)

    Maria en Theodorus, tweeling (1712)


Er zijn talrijke aktes bewaard gebleven van de huizen en bedrijven van Benjamin.

 

Webdesign by Joomlawebdesign24.nl - Joomla specialisten