Een pionier en een volhouder

.6.6. Elie Seignette 1632-1698

* Apotheker, drogist, muntmeester, deken in de protestante kerk in La Rochelle, Frankrijk
* Geboren op 1 juni 1632 en gedoopt op 6 juni 1632 in de protestante kerk
* Overleden op 2 mei 1698 in La Rochelle
* Hij werd ongeveer 65 jaar oud

Ouders Jehan Seignette 1592-1648
Marie-Suzanne Guillemard 1597-1646

Huwelijk en kinderen

* Hij trouwde op 25 januari 1654 met Elisabeth Perdriau (1635-1713)
Het huwelijk vond plaats in de “Église Réformée” [Franse Protestantse kerk]De trouwakte van
Elie Seignette en
Elisabeth Perdriau.

Enkele namen van
ondertekenaars:
* Guillemard
* Bestion
* Duvilares
* Depors
* Gaiton
* Toiringe
* Caillon
* Magnen


Hoe meer gasten,
hoe meer aanzien
het bruidspaar genoot.

* Hun kinderen: 1.6.6.1. Elie 1654-1655
1.6.6.2. Elisabeth 1656-1679
1.6.6.3. Elie 1657-1719
1.6.6.4. Pierre 1660-1719, volg 1.6.6.4
1.6.6.5. Catherine 1661
1.6.6.6. Judith 1663
1.6.6.7. André 1664-1698/
1.6.6.8. Marie 1666
1.6.6.9. Jean 1667-1744, volg 1.6.6.9
1.6.6.10. Madeleine 1671
1.6.6.11. Benjamin 1677-1752 de stamvader in Nederland, volg 1.6.6.11

Notities

Elie Seignette 1632-1698, apotheker, zette samen met zijn broer Jehan 1623-1663, arts, de zoektocht van hun vader, apotheker Jehan Seignette 1592-1648 voort, op zoek naar nieuwe geneesmiddelen en vinden rond 1655 het Polychreste Zout uit.
Dit Polychreste Zout staat tegenwoordig nog steeds genoteerd in de Franse Codex onder de naam "Zout uit La Rochelle" of "Seignette-Zout".
De Seignette familie vergaarde er grote roem en rijkdom mee.

Meer informatie over het Seignette Zout

Elie was het zesde kind van Jehan de apotheker en negen jaar jonger dan zijn oudste broer Jehan de geneesheer. Elie kwam al op 13-jarige leeftijd (in 1645) bij zijn vader in de leer om later hetzelfde vak te kunnen uitoefenen.

Deze drie leden van de familie Seignette werkten gedurende drie jaar nauw samen, totdat hun vader op 5 februari 1648 overleed. Daarna verdeelden de twee broers het werk: Jehan richtte zich op de studie en Elie wijdde zich aan de bereiding van de geneesmiddelen, aan het leveren/toedienen ervan aan de zieken, en aan reizen om nieuwe kennis op te doen.

Toen de vader overleed was het polychrestzout
nog niet uitgevonden.
Het lijkt erop dat de twee broers omstreeks 1655
hun ontdekking bekend hebben gemaakt

Elie is zijn hele leven druk geweest om naar nieuwe medicijnen te zoeken. Aanleiding daartoe waren veel verschrikkelijke ziektes uit die tijd, zoals bijv. scheurbuik, die onder de bevolking ontstond tijdens het 14-maandelijkse Beleg van La Rochelle.

Ook werd er gezocht naar middelen om de pijn van de slachtoffers van martelingen te verlichten.

In de stukken die bewaard zijn gebleven in de archieven van La Rochelle is terug te vinden, dat Elie samen met zijn broer Jehan dikwijls hun schriftelijke bevindingen over bepaalde middelen bij het Gilde deponeerden. Ook is er te lezen, dat andere apothekers en chirurgijnen soms met de Seignettes samenwerkten.

Elie was nog maar 16 jaar oud toen zijn vader overleed. Vanwege zijn leeftijd was hij volgens de wet niet bevoegd om de apotheek op eigen houtje voort te zetten. Zijn moeder leefde ook al niet meer, hij had dus ook geen voogdes. Daarom had hij eigenlijk de hulp nodig van een door de leden van het vakgenootschap erkende apothekersbediende. Hij deed echter geen enkele moeite om een dergelijke bediende te zoeken en ging gewoon door met het uitoefenen van zijn vak.

Een verzameling farmaceutische potten uit het ziekenhuis Saint-Louis

Daarop werd door zijn vakbroeders een proces tegen hem aangespannen en moesten de twee broers voor het gerecht verschijnen. Uiteindelijk kreeg Elie toch toestemming om zijn beroep uit te oefenen tot hij 20 jaar zou zijn, de leeftijd waarop hij als meester-apotheker zou kunnen worden erkend. Maar toen hij die leeftijd had bereikt in 1652, verzuimde hij een verzoek in te dienen om de examens te mogen afleggen...

In 1663 overleed zijn broer Jehan, de arts, hij was nog maar 40 jaar oud. Zo bleef Elie als enige over voor de productie en het op de markt brengen van, en bekendheid geven aan, het polychrestzout.

Het polycrest- of Seignettezout is een
eenvoudig samengesteld zeer heilzaam geneesmiddel,
onschadelijk en eenvoudig in gebruik
(en het recept was geheim)

Waarschijnlijk dacht hij dat zijn vakbroeders weinig genegen zouden zijn om hem te laten slagen, vooral omdat hij een aanhanger was van het protestantse geloof. En het was nu eenmaal een tijd van felle godsdiensttwisten. De vijandschap van zijn vakbroeders kwam tot uiting in gerechtelijke proce- dures, en scherpe, kritische verslagen van gehouden controles. Ondanks al deze dreigementen en gerechtelijke acties heeft Elie Seignette nooit gevraagd om de examens, ter verkrijging van het meesterschap van het Apothekersgilde van La Rochelle, te mogen afleggen.

Vijfentwintig jaar lang zijn er regelmatig processen tegen Elie aangespannen totdat hij, toen hij beroemd geworden was, aan de Franse koning Lodewijk de Veertiende zelf toestemming vroeg om zijn beroep te mogen uitoefenen. Dit verzoek werd doorgegeven aan de Intendant van de Généralité [indertijd, in Frankrijk: hoogste bestuurder van een bepaald gebied (een provincie of district)]. Deze Intendant, Colbert du Terron, reageerde in 1673 op het verzoek met een dusdanig positief en gunstig advies, dat de koning Elie Seignette toestemming verleende om in La Rochelle het apothekersvak uit te oefenen.

Beroemde artsen die het zout aanraadden:
de heren Daguin, de lijfarts van de koningin van Engeland
en Vallot, de lijfarts van de [Franse] koning, en
ook van de eerwaarde Abbé Condé

Zo was er de vreemde situatie ontstaan, dat de Koning medezeggenschap eiste in het Gilde der Apothekers, en dat daarna vervolgens alle apothekers in La Rochelle katholiek moesten worden.
In de aangepaste statuten van de Meester Apothekers van La Rochelle - 1678 kwam nu te staan (heel kort samengevat) :

Artikel 1:
"De allereerste voorwaarde die voor apothekers noodzakelijk is om hun beroep uit te oefenen, is dat zij van het katholieke geloof moeten zijn."

Artikel 2:
“....... iedereen behalve Elie Seignette..... "

Elie was in die tijd al zo'n beroemdheid geworden, dat je hem niet meer over het hoofd kon zien.

Zo heeft een Pharamacie er in de 16e eeuw in La Rochelle uitgezien.

Gedurende de laatste periode van zijn leven legde Elie Seignette zich toe op verdere groei van de handel in zijn product, met name in Engeland en ook in Amerika, waar zijn jongste broer Pierre zich had gevestigd om de verkoop van het zout op zich te nemen.
Hij reisde veel. In 1678 ging hij naar de Franse steden Nîmes, Narbonne en Montpellier waar hij onderzoek deed naar het bronwater van Balaruc-les-Bains, samen met zijn neef Jehan, de zoon van zijn broer Jehan de geneesheer, met wie hij tot diens overlijden in 1663 had samengewerkt.

Elie Seignette bleef vanaf 1656 werkzaam
in zijn apotheek aan de rue du Temple;
tot aan zijn overlijden in 1698 heeft hij daar geleefd,
zonder ooit zijn geloof te hebben afgezworen

Het huis waar vroeger de farmacie van Elie Seignette was gevestigd, aan de rue du Temple.
Volgens Frank J. Seignette moet deze straat eigenlijk rue Seignette genoemd worden...

Lees verder over de volgende generatie Benjamin Seignette

Lees verder over het Seignette Zout


Webdesign by Joomlawebdesign24.nl - Joomla specialisten