Jehan, de stamvader

Voor de eerste Jehan terug naar 1555

Jehan Seignette, meester apotheker in La Rochelle, werd geboren in 1592.
Zijn vader was een handelaar in kousen en bezat een winkel met een uithangbord “La Fortune” aan de rue Bourserie. De apothekerij van Jehan was gevestigd in het huis “Quatre Vents” oftewel “Vier Winden” genaamd, tegenwoordig gelegen aan de rue du Palais en la place des Petits-Bancs.

Zoals iedere gegoede familie
uit de zestiende eeuw
bezat ook de familie Seignette
een eigen wapenschild

Op het familiewapen is een witte zwaan, zwemmend in een rivier,
afgebeeld en ook een wolfskop en een roos; volgens zeggen moest dit
bij benadering de afbeelding van een woordspeling voorstellen.

Wat betreft het nageslacht Seignette, dat werd in de loop van opeenvolgende generaties zeer talrijk; elk echtpaar kreeg minstens vijf tot zelfs wel vijftien kinderen.
In de loop van de eeuwen oefenden de leden van het geslacht Seignette beroepen uit die hen een vooraanstaande maatschappelijke positie gaven zoals: apothekers en “artsenijbereiders” (farmaceuten), geneesheren, advocaten, (groot)handelaren, reders, bestuursleden en directeur van de Kamer van Koophandel, en burgemeesters van La Rochelle.
Op enkele uitzonderingen na waren en bleven ze allemaal protestants en maakten deel uit van de hugenootse bourgeoisie die in de 18e eeuw heel invloedrijk en zeer vermogend was.

De leden van het geslacht Seignette waren dan ook gelieerd met alle vooraanstaande protestanten in de stad, zoals de families Admyrault, Belin, Carayon, Depont, Faneuil, Fleuriau, Perdriau, Poupet, Ranson, Rasteau, Vivier, enz.
Al deze families waren rijk en algemeen bekend en droegen in de 18e eeuw bij aan het aanzien en de luister van de stad. Bij de neergang van de koloniale handel probeerden de reders hun fortuin elders weer op te bouwen, maar van de familie Seignette bleef het grootste gedeelte in La Rochelle, althans

De voornaam "Jehan" werd 400 jaar geleden dikwijls door de protestante Hugenoten in Frankrijk gebruikt; bij de katholieken werd het "Jean". In Nederland wordt de naam "Jean" dan "Johannes", "Johan" of "Jan". Of Hannes of Han. En 1555 of 2013, nog steeds heten veel Seignettes "Jan".

1. Jehan Seignette 1555-1620

* Koopman aan de rue de Bourserie, La Rochelle, Frankrijk
* Hij werd ongeveer 65 jaar oud

Ouders onbekend

Huwelijk en kinderen

* Hij trouwde op 6 augustus 1580 met
Jehanne Cabaret, zie de trouwakte.
Het huwelijk vond plaats in de
“Église Réformée” [Franse Protestantse kerk]

* Hun kinderen:
1.1. Jehanne 1582
1.2. Jehan 1584, werd arts, trouwde met Suzanne Vincent
1.3. Elisabeth 1586
1.4. Perette 1589-1653
1.5. Marie 1592
1.6. Jehan 1592-1648, volg 1.6

Notities

Jehan behoorde tot een respectabele groep mensen van het nieuwe protestante geloof, ook wel Hugenoten genoemd, en bekleedde ook diverse funkties in de kerk (diakenschap).
Meester Guillaudeau, advocaat bij het “Présidial” van La Rochelle [een door een baljuw voorgezeten rechtbank] en een tijdgenoot van hem, heeft met betrekking tot deze Jehan de volgende anekdote vastgelegd:

"In de nacht van maandag 3 maart
op dinsdag 4 maart 1614
brak er om middernacht brand uit..."

“... in het huis van de heer Morineau de Jongere in de Rue des Soeurs Noires (tegenwoordig Rue des Saintes Claires). De brand was zo hevig dat er binnen 4 tot 5 uur wel drie of vier woningen geheel waren uitgebrand en in de as gelegd. De beklagenswaardige heer Seignette, die in bed lag en geen vin kon verroeren, zou ook in de brand zijn omgekomen als zijn dochter hem niet aan zijn voeten uit het huis had weten weg te slepen”. Zo ontsnapte hij aan de dood…

1.6. Jehan Seignette 1592-1648

* Meester apotheker in La Rochelle
* Overleden te La Rochelle op 21 december 1648
* Hij werd ongeveer 56 jaar oud

Ouders
Jehan Seignette
Jehanne Cabaret

Huwelijk en kinderen

* Hij trouwde in juni 1620 met Marie-Suzanne Guillemard (1597-1646)
* Hun kinderen:

1.6.1. Esther 1621
1.6.2. Jehan 1623-1663, zie hierna
1.6.3. Pierre 1625
1.6.4. Jehanne 1628
1.6.5. Marie 1631
1.6.6. Elie 1632-1698, volg 1.6.6
1.6.7. Suzanne 1634
1.6.8. Madeleine 1636
1.6.9. Pierre 1639

Notities

De protestante familie Seignette is één van de meest spraakmakende medische families uit La Rochelle, Frankrijk.

Zo nam Jehan ook actief deel aan de verdediging van de stad tijdens het beleg van 1627/1628, zo schrijft Delayant [een bibliothecaris van La Rochelle, en de schrijver van een bibliografie over de stad] vermoedelijk was deze Jehan degene die het laatste geweerschot loste tijdens dat beleg. Hij droeg ook bij aan de bestrijding van scheurbuik, een ziekte die grote verwoestingen aanrichtte onder de bevolking.

Jehan Seignette heeft zich zijn hele leven toegelegd op de bestudering van planten en “drogerijen” [kruiden en andere natuurproducten die als medicijn te gebruiken zijn] om zijn kennis op dit gebied te vergroten. Daarnaast verdiepte hij zich vooral ook in de scheikunde, in die tijd nog een mysterieuze wetenschap. Dankzij de kennis die hij vergaarde en de experimenten die hij uitvoerde, was hij in staat zijn twee zoons Jehan en Elie de weg te wijzen naar de uitvinding die de naam en de familie Seignette zo bekend zou maken.


1.6.2. Jehan Seignette 1623-1663

Deze Jehan werd in 1623 in La Rochelle geboren. Hij studeerde medicijnen aan de universiteit van Montpellier, waar Théophraste Renaudot, een geneesheer die later een beroemd journalist is geworden, een warm pleitbezorger was van het gebruik van chemische medicijnen.

Samen met zijn broer Elie ontdekte Jehan
het polychreste- of Seignette zout

Ook Jehan was van mening, dat scheikundige toepassingen tot veel mogelijkheden voor goede geneesmiddelen zou leiden. Daarmee verzette hij zich tegen de opvattingen van de artsen in Parijs, waarvan de beroemdste, Guy Patin, de toepassing van de drie “S-en” was toegedaan: séné, seringue en saignée (sennablad, spuit, [voor klysma], en aderlating).
Jehan Seignette was dus een volgeling van de “chemische school” en werkte in die hoedanigheid mee aan het onderzoek van zijn vader.
Hij trouwde met Catherine Magnen en hun oudste zoon 1.6.2.1. Jehan 1654-1701 werd óók arts, van deze zoon is de volgende afbeelding bewaard gebleven.

Dit is 1.6.2.1. Jehan Seignette
1654-1701
, zoon van 1.6.2.
Jehan Seignette en Catherine
Magnen.

Hij was ook arts, net als zijn
vader en oom. Hij trouwde in
1680 met Jeanne Richard.
Omdat hij overtuigd protestant
was en weigerde katholiek te
worden, werd hij door koning
Lodewijk XIV uit La Rochelle
verbannen en vluchtte in 1698
naar Parijs. Daar zwoer hij in
1699 het geloof af. Hij overleed
er in 1701.

Zo getuigen veel Seignettes van
een harde strijd om het geloof,

Een bevel tot inhechtenisneming
ondertekend door koning Lodewijk XIV
om Jehan Seignette in ballingschap te zenden

De koning wil de arts Jehan Seignette in ballingschap zenden naar Jargeau-sur-Loire. De brief is slecht te ontcijferen, maar de volgende woorden komen er letterlijk in voor:

"Zijne Majesteit, niet tevreden … gedrag/houding/handelwijze…. van
genoemde Seignette, arts in La Rochelle, gelast… hem, …nadrukkelijk…
zolang hij kennis zal hebben van de/het huidige leven/voortbestaan… zich
te begeven naar de…. van Jargeau-sur-Loire… totdat Zijne Majesteit… …
ongehoorzaamheid… … markies [Balthazar Phélypeaux] de Chateauneuf,
staatssecretaris ….. …. …"

opgemaakt te Fontainebleau op ….september 1699

Bronvermeldingen

* Herkomst van het schilderij van Jehan Seignette: "Oeuvres anciennes des musées d'art et d' histoire de la Rochelle" door Thierry LeFrançois; het originele schilderij is eigendom van het stadhuis l'Hôtel de Ville in la Rochelle (in depot)

* Herkomst van de tekst en de wetenswaardigheden over de oude familie Seignette en de brief van Koning Lodewijk XIV: Contribution aux études historiques sur la Pharmacie en France: La Pharmacie à la Rochelle avant 1803 door Maurice Soenen, docter in de pharmacie - 1910

* Herkomst van de tekst ook uit een referaat van Henriette MURAT, CGAS (Cercle généalogique d’Aunis Saintonge, FR) november 1996 * Doopregisters en huwelijksarchieven van Charente-Maritime - La Rochelle, Frankrijk

Lees verder over de volgende generatie Elie Seignette

Lees verder over het Seignette Zout


Webdesign by Joomlawebdesign24.nl - Joomla specialisten